CEDREN nyheter

Vellykket brukermøte
14. desember 2017

Nå er presentasjonene fra SusWater sitt brukermøte 5.desember tilgjengelig på nett.

 Ny rapport om svensk iverksetting av EUs vanndirektiv
14. desember 2017

En ny rapport drøfter hvordan Sverige arbeider med miljøforbedringer i svensk vannkraft for å oppfylle kravene i EUs vanndirektiv.

Nyhetsarkiv

Archive