CEDREN nyheter

Smart ombygging av fisketrapp skal gjøre det lettere for å fisken å vandre i Glomma
28. august 2016

Glomma er Norges mest fiskerike elv med 25 ulike arter. Mange av artene svømmer oppover elva for å gyte. Problemet er at de ikke er like flinke som laksen til å hoppe. Dermed har de problemer med å bruke de mange laksetrappene i elva. Forskning i CEDREN viser at en enkel ombygging av laksetrappene kan være løsningen.

Mikronett i Romania
3. august 2016

Kan mikronett brukes til skaffe elektrisitet på steder som ligger langt unna sentralnettet i Romania? Gjennom et prosjekt finansiert av EØS-midler skal CEDREN sammen med rumenske partnere teste hvordan et mikronett basert på kraft produsert fra vann, vind og sol kan gi strøm til en avsidesliggende del av Romania

Nyhetsarkiv

Archive