CEDREN nyheter

Økt kraftproduksjon i Palmafossen kommer laksen til gode
23. juni 2015

Voss Energi fikk først avslag på søknaden om å utvide Palmafossen kraftverk i Raundalselva. Det var før de fikk forskerhjelp til å finne løsninger som gagner både laks og kraftproduksjon.

Nye løsninger bedrer forholdene for laksen i regulerte elver
16. juni 2015

Kunnskap om effektene kraftproduksjon har på villaks gjør det mulig å finne nye løsninger som gagner laksen. Det tjener både naturen, samfunnet og kraftbransjen på.

 Teksten ble først publisert på iLaks 15.06.2015.


Viktig rolle i et fornybart Europa
5. juni 2015

Kronikken er skrevet av Magnus Korpås og Ånund Killingtveit, og først publisert i Adressa 3.juni 2015.

Hvilken rolle kan norsk vannkraft spille i 2050?
1. juni 2015

Ny rapport og nytt Policy Brief fra CEDREN gir en oversikt over mulige framtidsscenarioer for hvordan Norge kan fungere som et grønt batteri i Europa.

Nyhetsarkiv

Archive