CEDREN nyheter

Policy brief fra CEDREN om potensialet for norsk fleksibel vannkraft når det europeiske strømmarkedet endrer seg
24. november 2016

Forskerne i CEDREN-prosjektet HydroBalance har analysert potensialet til norsk fleksibel vannkraft i et europeisk elsktrisitetsmarked i endring. Funnene er oppsummert i HydroBalance Policy Brief 3, 2016.

Norge kan bli Europas grønne batteri
23. november 2016

Norsk vannkraft har potensiale til å bli et grønt batteri for Europa, men det vil ta tid. Spørsmålet er om det vil ta for lang tid. Det kom frem på et seminar som CEDREN arrangerte sammen med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd.

Forskningsnytt om vannforvaltning i regulerte elver
18. november 2016

Forskningsprosjektet SusWater ser på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert bade lokalt og nasjonalt, samtidig som internasjonale forpliktelser blir ivaretatt. Last ned presentasjonene fra årets brukermøte for siste nytt fra prosjektet.

Tor Haakon Bakken disputerer
15. november 2016

Tor Haakon Bakken forsvarer 24. november 2016 sin avhandling "An improved framework for the assessment of water consumption from hydropower production" for graden PhD ved NTNU.

Policy brief fra CEDREN om fleksibel energiproduksjon og lagring
9. november 2016

Forskerne i CEDREN-prosjektet HydroBalance har analysert ikke-tekniske drivere og barrierer for å bruke norsk vannkraft til å balansere tilbud og etterspørsel av fornybar energi i Europa, og kostnader ved fleksibel energiproduksjon og lagring. Funnene er oppsummert i HydroBalance Policy Brief 1 og 2, 2016.

Nyhetsarkiv

Archive