CEDREN nyheter

Ny håndbok for bedre fysisk vannmiljø
29. september 2017

Med dagens kunnskap kan vi utforme elvene våre slik at fisk får gode livsvilkår. En ny håndbok fra prosjektet SusWater viser hvordan.

Presentasjoner fra HydroBalance sitt avslutningsseminar
21. september 2017

Forrige uke gikk HydroBalance sitt avslutningsseminar av stabelen. Her er alle presentasjonene samlet.

En ny generasjon miljødesignere
14. september 2017

Høstens videreutdanningskurs i «Miljødesign i regulerte vassdrag» samler deltakere fra både kraftbransje, forvaltning, interesseorganisasjoner og konsulentbransje.

Sterk sentral styring i vannplanarbeidet i regulerte elver ga dårlige planprosesser
12. september 2017

Myndighetene bad om råd lokalt og la opp til en nedenfra og opp-prosess. Det meste ble likevel styrt sentralt da de godkjente miljømålene for regulerte elver.

CEDREN sluttrapport
11. september 2017

En oppsummering av åtte år med forsking på miljødesign av fornybar energi er nå samlet mellom to permer i CEDRENs sluttrapport. 

Nyhetsarkiv

Archive