CEDREN nyheter

Seminar om storskala energilagring - Status, marked og muligheter for storskala energilagring
28. september 2016

Forskningssenteret CEDREN og Bellona arrangerte seminar om storskala energilagring - status, marked og muligheter for storskala energilagring - 27. september 2016 i Oslo. Last ned presentasjoner fra seminaret.

Forskningsnytt om balansekraft
19. september 2016

Prosjektet HydroBalance adresserer noen nøkkelutfordringer for utviklingen av storskala balansekraft og energilagring fra norsk vannkraft. Last ned presentasjonene fra årets brukermøte for siste nytt fra prosjektet.

Mal for nye vilkårsrevisjoner?
15. september 2016

Sira-Kvina kraftselskap (SKK) har på en proaktiv måte snudd vilkårsrevisjonsprosessen på hodet. I stedet for å vente på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innleder dialog med berørte parter, har kraftselskapet inngått frivillige avtaler med sine vertskommuner om pakkeløsninger for miljøtiltak, friluftsliv og nye kraftprosjekter. 

Nyhetsarkiv

Archive