CEDREN nyheter

SusGrid dialogmøte
22. februar 2012 CEDRENprosjektet SusGrid arrangerer 8. mars et dialogmøte om nettpolitiske utfordringer i Hordaland. Møtet vil ta opp sentrale utfordringer knyttet til behov og behovsavklaring i forbindelse med nye nettprosjekter, kunnskapsunderlag og lokal involvering i konsesjonsprosesser og deltakelse, forankring og politisk styring av nettutvikling.
Kongelig vitenskapsmøte om energi
9. februar 2012

Norsk energipolitikk har et dilemma: Verden trenger mer energi samtidig som utslippene av klimagasser skal ned. Professor Ånund Killingtveit la frem CEDRENs forskning på balansekraft i møte med Kongen, Olje- og energiminister Ola Borten Moe, akademia og næringsliv.

 

Nyhetsarkiv

Archive