CEDREN nyheter

Miljøtilpasset effektkjøring - last ned presentasjoner og bok
15. juni 2016

Forskningsprosjektet EnviPEAK i CEDREN er avsluttet. 9. juni inviterer vi brukerpartnere og andre interesserte til seminar for å presentere resultater fra EnviPEAK og for å overrekke boken om miljøtilpasset effektkjøring til vannkraftbransjen og forvaltningen.

Restaurerer unikt våtmarksområde i Donau
13. juni 2016

Forskere fra NTNU, SINTEF og Norsk institutt for naturforskning (NINA) jobber sammen med rumenske kolleger for å restaurere et unikt våtmarksområde i Donau-deltaet i Romania. CEDREN bidrar med kunnskap og erfaringer.

Verktøy for miljøtilpasset effektkjøring av vannkraftverk
9. juni 2016

Effektkjøring er en type drift av vannkraftverkene som medfører raske endringer i vannføring og vannstand. Forskning i CEDREN viser at det er mulig å effektkjøre vannkraftverk og samtidig å opprettholde livet i elven, dersom effektkjøringen utføres innenfor fornuftige rammer. Forskerne har utviklet et verktøy for effektkjøring som sikrer fisk og andre organismer gode levekår samtidig som samfunnets behov for regulerbar kraft ivaretas.

Nyhetsarkiv

Archive