CEDREN nyheter

Kraftlinjer for vilt
14. desember 2010

En «kokebok» for hvordan tekniske løsninger kan redusere kollisjoner/elektrokusjon mellom fugler og kraftledninger utarbeides i CEDRENprosjektet OPTIPOL. Den skal gi enkle kjøreregler for netteiere som står foran oppgraderinger av gamle nett og bygging av nye.

Nytt fra CEDREN desember 2010
13. desember 2010

Nyhetsbrev (only in Norwegian):
Et nytt industrieventyr med norsk vannkraft.
Rype og havørn utsatt på Smøla.
Tar doktorgraden på pumpekraft.
Informasjon fra brukermøter.

 

Nyhetsarkiv

Archive