CEDREN nyheter

Vannfotavtrykket til vannkraft
28. mai 2015

CEDREN forsøker å nyansere bildet av hvor mye vann vannkraftproduksjon forbruker grunnet fordamping fra magasinene. Det har stor betydning for norske vannkraftselskaper i utlandet.

Hvordan påvirker kraftregulering fiskens meny?
8. mai 2015

Kjemiske analyser av vev fra fisk kan gi oss svar på hvordan kraftregulering påvirker økosystemene i regulerte innsjøer.

Nyhetsarkiv

Archive