Kunnskapsbank

Velg publikasjonskategori i høyre marg, eller søk i søkefeltet under.

 

Vis publikasjoner per prosjekt:

Birdwind
EcoManage
EnviDORR
EnviPEAK
FutureHydro
HydroBalance
HydroPEAK 
GOVREP
OPTIPOL
SafePass
SUSGRID
SusWater
Back
Title På nett? Nettpolitikk, planlegging og konflikter om strømnett i Norge, Storbritannia og Sverige. Tiltak og virkemidler for mer bærekraftig nettutvikling. Populærfaglig oppsummering av prosjektet SusGrid.
Publication URL Open URL Go to publication
Category Report
Related to SusGrid
Keyword
Author Aas, Ø. (a), Ruud, A. (b)
Affiliation a) NINA, b) SINTEF
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2014
Publication date 04.02.2015
Pages
Book title
Place
Publisher NINA
ISBN
Serial title; Serial No. NINA Temahefte 59
Congress name and place
CEDREN deliverable nr