Kunnskapsbank

Velg publikasjonskategori i høyre marg, eller søk i søkefeltet under.

 

Vis publikasjoner per prosjekt:

Birdwind
EcoManage
EnviDORR
EnviPEAK
FutureHydro
HydroBalance
HydroPEAK 
GOVREP
OPTIPOL
SafePass
SUSGRID
SusWater
Back
Title Multikriterie-analyse av habitat - forbedringstiltak i regulerte elver - eksempel fra Mandalselva. Muligheter og utfrodringer som kompensasjonstiltak.
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to EcoManage
Keyword
Author Barton, D. m.fl.
Affiliation
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2015
Publication date 12.11.2015
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place EcoManage brukermøte 2015
CEDREN deliverable nr