Kunnskapsbank

Velg publikasjonskategori i høyre marg, eller søk i søkefeltet under.

 

Vis publikasjoner per prosjekt:

Birdwind
EcoManage
EnviDORR
EnviPEAK
FutureHydro
HydroBalance
HydroPEAK 
GOVREP
OPTIPOL
SafePass
SUSGRID
SusWater
Back
Title SusWater – nytt prosjekt med fokus på regulatoriske forhold rundt Vannforskriften der også tema som brukerinteresser og metoder for å vurdere miljøvirkninger inngår
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to
Keyword
Author Audun Ruud
Affiliation NINA
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year
Publication date 19.01.2016
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place CEDREN-seminar hos NVE
CEDREN deliverable nr