Kunnskapsbank

Velg publikasjonskategori i høyre marg, eller søk i søkefeltet under.

 

Vis publikasjoner per prosjekt:

Birdwind
EcoManage
EnviDORR
EnviPEAK
FutureHydro
HydroBalance
HydroPEAK 
GOVREP
OPTIPOL
SafePass
SUSGRID
SusWater
Back
Title Policy brief: Metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag
Publication URL Open URL Go to publication
Category Project memo
Related to
Keyword
Author Nesheim, I.
Affiliation NIVA
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year
Publication date 22.01.2018
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No. SusWater Policy Brief 4/2017
Congress name and place
CEDREN deliverable nr