Kunnskapsbank

Velg publikasjonskategori i høyre marg, eller søk i søkefeltet under.

 

Vis publikasjoner per prosjekt:

Birdwind
EcoManage
EnviDORR
EnviPEAK
FutureHydro
HydroBalance
HydroPEAK 
GOVREP
OPTIPOL
SafePass
SUSGRID
SusWater
Back
Title WP1:Fra samkjøring til overkjøring? Norsk nettutvikling i lys av erfaringer fra Sverige og Storbritannia.
Publication URL Open URL Go to publication
Category Conference presentation
Related to SusGrid
Keyword
Author Ole Andreas Brekke
Affiliation UniRokkan
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2013
Publication date 06.03.2013
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr