Kunnskapsbank

Velg publikasjonskategori i høyre marg, eller søk i søkefeltet under.

 

Vis publikasjoner per prosjekt:

Birdwind
EcoManage
EnviDORR
EnviPEAK
FutureHydro
HydroBalance
HydroPEAK 
GOVREP
OPTIPOL
SafePass
SUSGRID
SusWater
Back
Title WP2: Hvilke meninger og oppfatninger har befolkningen i Norge om overføringsnettet og om Statnett? Hvilke forskjeller og likheter foreligger sammenlignet med Sverige og Storbritannia?
Category Conference presentation
Related to SusGrid
Keyword
Author Øystein AAs
Affiliation Norsk institutt for naturforskning
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2013
Publication date 06.03.2013
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr