Kunnskapsbank

Velg publikasjonskategori i høyre marg, eller søk i søkefeltet under.

 

Vis publikasjoner per prosjekt:

Birdwind
EcoManage
EnviDORR
EnviPEAK
FutureHydro
HydroBalance
HydroPEAK 
GOVREP
OPTIPOL
SafePass
SUSGRID
SusWater
Back
Title Hvor går den fornybare energidebatten? På vei mot en avklaring av sammenhengen mellom energi- og miljøpolitiske hensyn? Funn og anbefalinger fra GOVREP-prosjektet
Publication URL Open URL Go to publication
Category Report
Related to GOVREP
Keyword Energipolitikk, Miljøpolitikk, Sektorpolitisk koordinering, Vannkraft, Vindkraft, Interesseavveining, Politisk styring
Author Audun Ruud
Affiliation SINTEF
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2013
Publication date 04.09.2013
Pages 46
Book title
Place Trondheim
Publisher SINTEF Energi As
ISBN 978-82-594-3568-2
Serial title; Serial No. Rapport TR A7342
Congress name and place
CEDREN deliverable nr