Kunnskapsbank

Velg publikasjonskategori i høyre marg, eller søk i søkefeltet under.

 

Vis publikasjoner per prosjekt:

Birdwind
EcoManage
EnviDORR
EnviPEAK
FutureHydro
HydroBalance
HydroPEAK 
GOVREP
OPTIPOL
SafePass
SUSGRID
SusWater
Back
Title EcoManage brukermøte - Vurdering av terrestriske kompensasjonstiltak
Publication URL Open URL Go to publication
Category Conference presentation
Related to EcoManage
Keyword
Author Dagmar Hagen
Affiliation NINA
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2014
Publication date 27.01.2014
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr