Kunnskapsbank

Velg publikasjonskategori i høyre marg, eller søk i søkefeltet under.

 

Vis publikasjoner per prosjekt:

Birdwind
EcoManage
EnviDORR
EnviPEAK
FutureHydro
HydroBalance
HydroPEAK 
GOVREP
OPTIPOL
SafePass
SUSGRID
SusWater
Back
Title Automatisk posisjonering av akustisk merket smolt i tre dimensjoner
Publication URL Open URL Go to publication
Category Report
Related to EnviDORR
Keyword telemetri, telemetry, salmon, laks
Author Gjelland, K.Ø., Baktoft, H., Økland, F., Hedger, R. & Forseth, T.
Affiliation Norsk institutt for naturforskning - NINA
Journal NINA Rapport
Volume / Issue 1072 /
ISSN 1504 - 3312
Publication Year 2014
Publication date 22.09.2014
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN 978 - 82 - 426 - 2690 - 5
Serial title; Serial No. NINA-Rapport 1072
Congress name and place
CEDREN deliverable nr