Kunnskapsbank

Velg publikasjonskategori i høyre marg, eller søk i søkefeltet under.

 

Vis publikasjoner per prosjekt:

Birdwind
EcoManage
EnviDORR
EnviPEAK
FutureHydro
HydroBalance
HydroPEAK 
GOVREP
OPTIPOL
SafePass
SUSGRID
SusWater
Back
Title Habitat offsetting av arealbruk og arealbruksendringer i LCA rammeverk
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to EcoManage
Keyword
Author Vilde Fluge Lillesund, Dagmar Hagen, Ottar Michelsen, Anders Follvik & David Barton
Affiliation
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2014
Publication date 11.12.2014
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place EcoManage user meeting
CEDREN deliverable nr