Kunnskapsbank

Velg publikasjonskategori i høyre marg, eller søk i søkefeltet under.

 

Vis publikasjoner per prosjekt:

Birdwind
EcoManage
EnviDORR
EnviPEAK
FutureHydro
HydroBalance
HydroPEAK 
GOVREP
OPTIPOL
SafePass
SUSGRID
SusWater
Back
Title Frå kraft versus natur til miljøvenleg energi? Norsk vasskraftpolitikk i eit hundreårsperspektiv
Category Report
Related to GOVREP
Keyword
Author Svein Ivar Angell; Ole Andreas Brekke
Affiliation Uni Rokkansenteret
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2011
Publication date 24.05.2011
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN 978-82-8095-077-2
Serial title; Serial No. Rapport 3 - 2011
Congress name and place
CEDREN deliverable nr