Tidligere arrangementer

Brukermøte om nye prosjektsøknader til EnergiX

Published on: 19. mai 2014

Gardermoen: CEDREN inviterer til møte med brukere torsdag 12.juni i forbindelse med at EnergiX har lyst ut kompetanseprosjekter i næringslivet med søknadsfrist 3.september.

Brukermøte om nye prosjektsøknader til EnergiX

EnergiX har lyst ut kompetanseprosjekter i næringslivet (KPN) med søknadsfrist 3. september innenfor mange tema relevant for CEDREN. 

Klimaforskningsprogrammet (Klimaforsk) har også søknadsfrist 3. september, og etterspør kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) der relevant tema er "Klimaendringer – virkninger på fysisk naturmiljø, naturfarer og infrastruktur". 

Videre har dessuten EU-programmet Horizon2020 flere aktuelle og interessante tema innenfor "Secure, clean and efficient energy" med ulike utlysninger og søknadsfrister.

CEDREN ønsker derfor i år som i fjor å diskutere ideer og forslag til søknader med brukerpartnere, og vi inviterer til et møte med brukere torsdag 12. juni på Gardermoen. Flere av ideene til prosjektsøknader vil være kjent for forskere og brukerpartnere i CEDREN, i tillegg til at det også vil komme noen nye ideer og forslag.

I første omgang ber vi de som er interessert sette av dato. Mer informasjon blir sendt til partnere på e-post. 

Tid: 12.juni, kl 10-15

Sted: Radisson, Gardermoen.

Meld deg på.Foto: James Barwell/Flickr (Bildelisens: CC BY-NC-ND 2.0)  

Print