Tidligere arrangementer

Ekstra midlar til forskning

Published on: 6. februar 2014

CEDREN ønskjer å støtte PhD studentar i avslutninga av studiet, gjesteforskaropphald for CEDREN sine forskarar, støtte til mottak av gjesteforskarar, støtte til publisering og mindre infrastrukturprosjekt. 

Ekstra midlar til forskning

Det er difor sett av pengar til desse føremåla for 2014 som CEDREN forskarar kan søke på. 

 

Søknadsfrist er fredag 21/2. 

 

Søknadsskjema sendast via epost til Knut Alfredsen


Print