Tidligere arrangementer

Fagmøte: Hydrologisk forskning i Norge 2016

Published on: 18. februar 2016

Norsk hydrologiråd følger opp sin årlige tradisjon med å by inn til fagmøtet Vannforskning 2016. PhD- og MSc-studenter inviteres til å presentere resultater fra sitt arbeid.

Fagmøte: Hydrologisk forskning i Norge 2016

Forskning innen fagfeltet hydrologi er i stor grad utført av PhD-studenter og som mastergrader ved universiteter og høgskoler. 

Med dette møtet ønsker hydrologirådet å lage et forum der studenter kan presentere forskningen de driver med for hverandre og der de kan dele kunnskap og diskutere forskning med hydrologer som jobber med forskning og forvaltning. 

Dette er også en sjanse for framtidige arbeidsgivere til å møte studenter og til å se hva som skjer innen hydrologisk forskning.

Fagmøtet arrangeres av Norsk hydrologiråd, CEDREN, NTNU og NVE.

Program

Last ned programmet (pdf)

Last ned informasjonsflyer (pdf)

Presentasjoner

PhD- og MSc-studenter er invitert til å holde foredrag på 20 minutter eller å presentere en poster. For de som stiller med poster vil det bli lagt opp til en kort introduksjon til posteren i plenum. Et abstract på 1 side må sendes til  nhr@nve.no innen 15. mars.

Beste poster og beste foredrag vil bli premiert

Sted og tid

  • Onsdag 27. april 2016 fra kl 10.00
  • Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU, S.P. Andersens vei 5, Trondheim

Påmelding

  • Pris for deltaker inkludert lunsj er kroner 500,-
  • Studenter gratis, men husk å sende påmelding
  • Påmelding på e-post til knut.alfredsen@ntnu.no
  • Faktura blir sendt etter påmelding
  • NHR dekker reiseutgifter for studenter som skal presentere. Bruk søknadsskjema på www.hydrologiraadet.no 

Kontaktperson

Knut Alfredsen knut.alfredsen@ntnu.no tlf. 73594757

Arrangører: Norsk hydrologiråd, CEDREN, NTNU og NVE.

 

Print