Tidligere arrangementer

Seminar om miljødesign i regulerte laksevassdrag

Published on: 5. november 2013

Invitasjon til miljødesignseminar 27. november i Trondheim

Seminar om miljødesign i regulerte laksevassdrag
Foto Anders G. Finstad/NINA

CEDREN inviterer til seminar om miljødesign i regulerte laksevassdrag!

DATO: 27. november 2013
TID: 0900 – 1400
STED: Miljødirektoratet, Trondheim (Brattørkaia 15 – Møterom Barentshavet)

 


–Det er nå toget går, sier seniorforsker Torbjørn Forseth ved NINA og CEDREN. Han mener at det er gode grunner for å ta i bruk metodene som håndboka beskriver nå og i årene framover. Kraftselskapene og vassdragsregulantene står overfor nye, strenge krav fra EUs vanndirektiv, naturmangfoldloven og ikke minst reviderte konsesjonskrav. 

NVE og Miljødirektoratet offentliggjorde i starten på oktober den nasjonale gjennomgangen og forslag til prioritering av vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. I samme periode lanserte CEDREN sin «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag» der brukerne får et verktøy for å vurdere og utforme regulerte vassdrag til beste for både laksen, økologien og kraftproduksjonen.

På dette seminaret skal sentrale deler av både revisjonsrapporten og miljødesignhåndboka fra CEDREN presenteres og diskuteres.  
Det blir også et utvalg case-eksempler fra regulerte vassdrag der det er gjort eller planlegges miljøtiltak i dette skjæringsfeltet mellom kraftproduksjon og miljøhensyn.

Seminaret er åpent for alle.  

Det er ingen påmeldingsavgift, men hver deltager må selv bekoste lunsj (buffe i kantina på Brattørkaia 15). 

Påmelding innen 25. november til Heidi K. Antonsen (heidi.kvamme.antonsen@miljodir.no)

Print