Tidligere arrangementer

Seminar om storskala energilagring - status, marked og muligheter for storskala energilagring

Published on: 1. juli 2016

Forskningssenteret CEDREN og Bellona inviterer til seminar om storskala energilagring - status, marked og muligheter for storskala energilagring - 27. september 2016 i Oslo.

Seminar om storskala energilagring - status, marked og muligheter for storskala energilagring
Forskningssenteret CEDREN og Bellona inviterer til seminar om storskala energilagring.

Her diskuterer vi status og utvikling for ulike lagringsteknologier. Seminaret åpner også for diskusjon om behov for mer forskning. Hva blir behovet for energilagring i fremtidens energisystem, og hvilke muligheter for næringsutvikling har Norge knyttet til energilagring? Kan Norge ta en sentral rolle for å bli ledende innen energilagring? 

 

10.00 Innledning:
– Behov for energilagring v/ Ånund Killingtveit, CEDREN
– Markeder og muligheter for ny norsk næringsutvikling v/ Hallstein Havåg, Bellona

10.40 Status og framtidsutsikter for energilagring
– Oversikt over teknologier og nye innovasjoner v/ Atle Harby, CEDREN
– Mekanisk lagring (pumpekraft, trykkluft, svinghjul) v/ Julie Charmasson, CEDREN
– Batterier for storskala energilagring v/ Magnus Thomassen, SINTEF
– Hydrogen og kjemisk lagring v/ Steffen Møller-Holst, SINTEF
– Vannkraft fra Norge – marked og muligheter v/ Magnus Korpås, NTNU

12.00 Lunsj serveres

12.45 Globalt energilagringsmarked – ny norsk næringsutvikling
– Case: EnergyNest v/ Christopher J Greiner, EnergyNest
– Case: BatWind v/ Sebastian Bringsværd, Statoil
– Case: Rensea og BEBA v/ Frederic Hauge, Bellona
– Case: Virtual Power Plants v/ Helga Stenseth, Statkraft

13.45 Benstrekk

14.00 Politisk diskujon: hvordan kan Norge hevde seg innen energilagring?
Et tverrpolitisk knippe Stortingsrepresentanter utfordres.

Debatten avsluttes rundt 14:30. Bli gjerne igjen for mingling og faglig diskusjon.

Kontaktperson i CEDREN: Atle Harby

 

Print