Tidligere arrangementer

Stephan Mark Spiller disputerer

Published on: 27. november 2014

NULL

Stephan Mark Spiller disputerer

Stephan Mark Spiller har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for vann- og miljøteknikk, innlevert avhandling med tittel:

«Physical Effects of Load Fluctuations in Rivers»

 

 

Prøveforelesning

Tid: 8.desember 2014 kl 10:15

Sted: Rådsalen, NTNU Gløshaugen

Tema for prøveforelesningen: «Flow-biota interactions in gravel bed rivers».

 

Disputas

Tid: 8.desember kl 13:15

Sted: Rådsalen, NTNU Gløshaugen

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

 

Komité

NTNU har oppnevnt følgende komité:

  •     Professor Dubravka Pokrajac, University of Aberdeen, UK     
  •     Professor Joao Leal, Universitetet i Agder                                                     
  •     Professor Nils Reidar Olsen, NTNU

Professor Nils Reidar Olsen ved Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU, har administrert komiteens arbeid.

 

Veiledere

Arbeidet er utført ved Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Nils Rüther, Institutt for vann- og miljøteknikk.

 

Print