Tidligere arrangementer

SusGrid Kick-off 27 January

Published on: 20. januar 2011

 

The SusGrid Kick-off takes place in Oslo 27 January 2011.

SusGrid Kick-off 27 January
© CEDREN

 

 

For information, please contact Audun Ruud

 

 

  

 

 

 

 

Program for SusGrid kick-off, 27. januar

8:30 – 9:00 Registrering og kaffe

 

Part 1 (The morning session will be held in English)

09.00-09.15 Welcome to SINTEF. A brief presentation of the participants

09.15-10:00 The SusGrid project to be developed as part of the Centre for Environment-friendly Energy Research CEDREN in close dialogue with the new SmartGrid Centre

10.00-11.00 UK experiences on development of electricity networks:

Tooraj Jamasb, Heriot-Watt University: Regulation and Innovation for Future Networks – and the UK context

Patrick Devine-Wright, University of Exeter: Public engagement with UK electricity networks: visible technologies, invisible organizations

11.00-11.30 Comments and questions

Lunch break

Del 2 Noen SusGrid relevante temaer

12:30-12.50 Nettutviklingsplan 2010: En nasjonal plan for neste generasjon kraftnett?: Johan Olav Bjerke (Statnett)

12:50-13.15 ”Monstermastene” - prosessen og debatten: Jacob Kielland Haug (SINTEF Energi)

Kommentarer

13:30-13:50 Status for dagens økonomiske nettregulering: Siri Hau Steinnes (NVE)

13:50 – 14:10 Erfaringer med dagens økonomiske nettregulering: Bjarne Tufte (Agder Energi Nett)

Kommentarer

Kaffe og frukt

 

 

 

Del 3: Økonomi, og fokus for SusGrid: Hva bør prioriteres?

14.30-14.45 Budsjett og premisser fra Norges Forskningsråd
Innledning til diskusjon ved Audun Ruud (SINTEF Energi)

14:45 Korte presentasjoner av foreslåtte arbeidspakker:
WP 1: Jørgen K. Knudsen (SINTEF Energi)
WP 2: Tooraj Jamasb (Heriot-Watt University)
WP 3: Svein Ivar Angell (Rokkansenteret)
WP 4: Øystein Aas (NINA)
WP 5: Audun Ruud (SINTEF Energi)

15:15 Kommentarer fra brukerne – gjerne med forslag til prioriteringer:
Statnett
Statkraft
Hafslund Nett
BKK
Agder Nett
NTE Nett
Troms Kraft Nett
Energi Norge
NVE

Budsjettet er avkortet fra Forskningsrådet, men kan dette kompenseres med økt brukerfinansiering?

16.00-17.00 Diskusjon primært på norsk, men med åpning for engelsk

Forslag til konkrete prioriteringer vil bli formulert etter møtet og oversendt deltakerne for kommentarer

--

19.00 Middag på Brasserie France (Øvre Slottsgate 16)
 

 

Kjøreanvisning til SINTEF i Oslo

Print