Australia ser mot norsk forskning

 Publisert 09.10.2017

Denne uka var en representant fra Hydro Tasmania på besøk hos CEDREN og HydroCen, for å lære om hvordan vannkraft kan brukes til balansekraft og fleksibilitet i energisystemet.

Omvisning på Vannkraftlaboratoriet: Bjørn Winther Solemsli (NTNU/HydroCen), Niels Nielsen(IEA Hydro), Atle Harby (SINTEF/CEDREN), Alex Beckitt (Hydro Tasmania) og Ole Gunnar Dalhaug (NTNU/HydroCen).
Omvisning på Vannkraftlaboratoriet: Bjørn Winther Solemsli (NTNU/HydroCen), Niels Nielsen(IEA Hydro), Atle Harby (SINTEF/CEDREN), Alex Beckitt (Hydro Tasmania) og Ole Gunnar Dalhaug (NTNU/HydroCen).

Forrige uke var en representant fra Hydro Overgangen til fornybar energiproduksjon er et hett tema i Australia, både politisk og i media. Australia bruker i dag mye kullkraft, men det er en aldrende infrastuktur og mange kullkraftverk nærmer seg pensjonsalderen.

Det er derfor stor interesse for at det økte energibehovet skal dekkes med en betydelig økning av nye fornybar-kilder som sol- og vindkraft.

Det har også ført til økt fokus på vannkraft for lagring, balansekraft og fleksibilitet, og Tasmania kan potensielt være Australias grønne batteri – eller «Battery of the Nation» som de kaller det.

Et mini-Norge down-under

HydroTasmania er et statlig kraftselskap, som er eid av delstaten Tasmania. I liket med Norge har Tasmania naturlig topografi for vannkraftproduksjon. Hardt berg, mye vann og store høydeforskjeller.

– Vi i Tasmania er litt som et mini-Norge, kommenterte Alex Beckitt fra HydroTasmania da han besøkte CEDREN og HydroCen denne uka. Han kom sammen med Niels Nielsen som er representant for IEA Hydro.

Hydro Tasmania operer også litt som Norge i forhold til Europa og Norden: De importerer kraft fra Australia når prisene er lave, og selger vannkraft tilbake til kontinentet når prisene er høye.

Interessert i fleksibel vannkraft

De ønsker å utnytte markedet bedre, og i enda større grad være et batteri for sol- og vindkraft i hele Australia.

De uttrykte stor interesse for forskninga som pågår i Norge. De var spesielt interessert i HydroBalance-prosjektet i CEDREN og forskning på variabelt kjøremønster i HydroCen. De undersøker nå potensialet for pumpekraftverk  i Tasmania, og ville gjerne vite mer om forskninga som går på ombygging av eksisterende kraftverk til pumpekraftverk.

Det er svært aktuelt å fortsette dialogen med Hydro Tasmania, og Alex Beckitt vil sørge for at hans kolleger kommer i kontakt med sentrale forskere i HydroCen og CEDREN for videre samarbeid.

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..