CEDREN nyheter

Forskningsformidling fra SUSGRID på forskningskonferansen i Karlsrhue
20. November 2013 11. oktober i år ble SUSGRID-prosjektet viet en hel sesjon under konferansen Energy Systems in Transition, i Karlsruhe i Tyskland.
CEDREN får midlar til forskningsinfrastruktur
5. November 2013

Onsdag 30/10 tildelte forskningsådet midlar til forskningsinfrastruktur, og CEDREN fekk full uttelling på søknaden vi hadde inne denne gongen. Det betyr at vi får omtrent 4.5 milllionar til vitskapleg utstyr som dekker mange av senteret sine aktivitetar. Totalt var det 70 innsendte søknader med eit totalt budsjett på nærare tre milliardar kroner, så det var stor konkurranse om midlane i denne runda.

Seminar om miljødesign i regulerte laksevassdrag
5. November 2013 Invitasjon til miljødesignseminar 27. november i Trondheim
Klimakampen
5. November 2013 – I det vitenskapelige miljøet er det stor enighet om at dagens klimaendringer er menneskeskapt og handler om økte CO2-utslipp, sier Ånund Killingtveit. Les om Klimakampen på GEMINI.no
CEDREN får midlar til forskningsinfrastruktur
5. November 2013

Onsdag 30/10 tildelte forskningsådet midlar til forskningsinfrastruktur, og CEDREN fekk full uttelling på søknaden vi hadde inne denne gongen. Det betyr at vi får omtrent 4.5 milllionar til vitskapleg utstyr som dekker mange av senteret sine aktivitetar. Totalt var det 70 innsendte søknader med eit totalt budsjett på nærare tre milliardar kroner, så det var stor konkurranse om midlane i denne runda.

Nyhetsarkiv

Archive