CEDREN nyheter

First results from bird research in Smøla Wind Farm
4. December 2009

Research on birds and wind turbines in Smøla has started to give results. - This summer we found activity in 61 sea eagle territories on the main island and on the smaller surrounding islands, says PhD Research Scholar Espen Lie Dahl.

Viktig viten ved omlegging av Norges energisystem
10. November 2009

CEDREN-leder Atle Harby forklarer at innlemmingen av vindmølleparker på land og til havs og småskala vannkraftverk vil gi en kraftig omlegging av det norske energisystemet.

Skal gjøre grønn energi grønnere - kick off
1. October 2009

Forskningssentret CEDREN skal gjøre Norge i stand til å produsere mer fornybar energi, uten at det lokale miljøet blir taperen: Herunder sikre at vi forblir et lakseeldorado samtidig som vi blir et vindkraftland!

Nyhetsarkiv

Archive