CEDREN nyheter

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?
16. February 2017

Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjon.

Fornybar energi på lag med naturen - nytt populærvitenskapelig hefte
9. January 2015

Fra Europas grønne batteri til vindkraft og fugler. I et nytt hefte har vi laget en populærvitenskapelig oppsummering av arbeidet som er gjort i de seks første CEDREN-prosjektene.

Årets CEDREN-seminar:
6. May 2014 Ny kunnskap må tas i bruk

Hva skal til for at ny kunnskap blir brukt i forvaltning og næring. Innledere på dette temaet var Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge, og Jan Bråten, sjefsøkonom i Statnett.
Les CEDRENs årsrapport for 2013
10. April 2014 NULL
CEDREN Nyhetsbrev nr 3, 2013
8. October 2013 Kraftbransjen må håndtere nye direktiver, elsertifikater og økende allmenn skepsis mot nye linje- og kraftprosjekter. Endrede rammebetingelser setter enda strengere krav til hvordan CEDREN skal bidra til å løse bransjens utfordringer.

Nyhetsarkiv

Archive