CEDREN nyheter

Fornybar energi på lag med naturen - nytt populærvitenskapelig hefte
9. January 2015

Fra Europas grønne batteri til vindkraft og fugler. I et nytt hefte har vi laget en populærvitenskapelig oppsummering av arbeidet som er gjort i de seks første CEDREN-prosjektene.

Mulig med både vindkraft og havørn
27. August 2014

Espen Lie Dahl har tatt doktorgrad på hvordan vindkraft påvirker havørn på Smøla. Arbeidet gir nyttig kunnskap for framtidige vindkraftutbygginger.

Espen Lie Dahl disputerer - havørn og vindkraft
22. August 2014

Espen Lie Dahl disputerer 22.08 med en oppgave om hvordan havørn på Smøla har blitt påvirket av vindkraftutbyggingen. Oppgaven har tittelen Population demographics in white tailed eagle at an on-shore wind farm area in coastal Norway.

Årets CEDREN-seminar:
6. May 2014 Ny kunnskap må tas i bruk

Hva skal til for at ny kunnskap blir brukt i forvaltning og næring. Innledere på dette temaet var Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge, og Jan Bråten, sjefsøkonom i Statnett.
Les CEDRENs årsrapport for 2013
10. April 2014 NULL

Nyhetsarkiv

Archive