CEDREN nyheter

Norge mangler politisk strategi for grønt batteri
11. December 2015

En fersk rapport viser at det er flere krevende ikke-tekniske barrierer for å bruke norsk vannkraft som grønt batteri for Europa.
 

Kvina-utvidelse ett skritt nærmere realisering
1. December 2015

Hvis vannkraftutvidelsene i Kvina blir realisert, vil den ekstra produksjonen av fornybar energi tilsvare en middels stor vindpark. Samtidig kan Kvina igjen bli ei lakseelv med historisk sus.

Nyhetsarkiv

Archive