CEDREN nyheter

Vannmagasin redder liv og sikrer verdier
20. February 2017

Det er stor motstand mot demninger og vannmagasin i den vestlige verden, men de redder liv og sikrer verdier når vannet uteblir.

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?
16. February 2017

Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjon.

Nyhetsarkiv

Archive