CEDREN nyheter

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?
16. February 2017

Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjon.

På utvekslingsopphold i USA for å lære mer om vann- og energiforvaltning
6. February 2015

Tor Haakon Bakken i CEDREN er for tiden på forskerutveksling i USA. Tørke kombinert med verdensledende forsknings- og innovasjonsmiljøer trakk ham til nettopp California.

Klimaendringer og vanning gir redusert kraftproduksjon i Tyrkia
21. November 2014

Tyrkia har ambisjoner om å utnytte vannressursene sine maksimalt til vanning og vannkraftproduksjon det kommende tiåret. Men klimaendringer og mer jordvanning kan gi betydelig reduksjon i tilgjengelig vann.

Årets CEDREN-seminar:
6. May 2014 Ny kunnskap må tas i bruk

Hva skal til for at ny kunnskap blir brukt i forvaltning og næring. Innledere på dette temaet var Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge, og Jan Bråten, sjefsøkonom i Statnett.
Les CEDRENs årsrapport for 2013
10. April 2014 NULL

Nyhetsarkiv

Archive