CEDREN nyheter

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag
23. November 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyttevurdering i regulerte vassdrag.

Nyhetsarkiv

Archive