CEDREN nyheter

CEDREN på Arctic Frontiers
26. January 2012

 

 

- Vann- og vindkraftutvikling er mulig også i nordområdene, poengterte professor og CEDREN-leder Ånund Killingtveit som en av hovedtalerne på konferansen Artic Frontiers i Tromsø.


Nyhetsarkiv

Archive