CEDREN nyheter

Mulig med både vindkraft og havørn
27. August 2014

Espen Lie Dahl har tatt doktorgrad på hvordan vindkraft påvirker havørn på Smøla. Arbeidet gir nyttig kunnskap for framtidige vindkraftutbygginger.

Espen Lie Dahl disputerer - havørn og vindkraft
22. August 2014

Espen Lie Dahl disputerer 22.08 med en oppgave om hvordan havørn på Smøla har blitt påvirket av vindkraftutbyggingen. Oppgaven har tittelen Population demographics in white tailed eagle at an on-shore wind farm area in coastal Norway.

Kraftgater som elgbeite
22. August 2014 Elgen deler ikke reinens skepsis for kraftledninger, viser det seg.
Samarbeid mellom Norsk vannkraftsenter og CEDREN
19. August 2014 Mens den ene har hovedfokus på utdanning, har den andre fokus på forskning. Med vannkraft som felles interesseområde, har Norsk vannkraftsenter og CEDREN nylig inngått en samarbeidsavtale.
PhD-student i CEDREN vant energipris
15. August 2014 Tor Haakon Bakken ble i dag tildelt Grønn Fases energipris for sin idé om hvordan vi kan utnytte restvarmen i avløpsvannet bedre.

Nyhetsarkiv

Archive