CEDREN nyheter

CEDRENs senterleder Atle Harby bidro på Technoport Forum 13. juni
28. June 2013

Sentrale ledere fra norsk industri, som Statoil, Statkraft og Statnett, og våre fremste forskningsmiljøer var samlet for å diskutere Norges mulige rolle i fremtidens fornybare europeiske energisystem.


CEDRENs senterleder Atle Harby bidro på Technoport Forum 13. juni
28. June 2013

Sentrale ledere fra norsk industri, som Statoil, Statkraft og Statnett, og våre fremste forskningsmiljøer var samlet for å diskutere Norges mulige rolle i fremtidens fornybare europeiske energisystem.


Ny miljøhåndbok fra CEDREN
26. June 2013

CEDRENs miljøhåndbok har ambisjoner om å forene hensynet til både laks og kraftproduksjon.

CEDRENs søknadsprosjekt HydroBalance fikk tildeling fra ENERGIX-programmet
19. June 2013 Prosjektets fulle tittel er «Large-scale storage and balancing services from Norwegian hydropower; Environmental, political, technical and economical aspects (HydroBalance)», og det skal undersøke hvordan eksisterende og fremtidig utvidelse av balansekraft basert på vannkraft kan påvirke fremtidige energiløsninger i Nord-Europa langs flere akser: miljø, politikk, teknologi og økonomi.

Prosjektet er et samarbeid mellom både norske og internasjonale partnere i CEDREN, og vi er svært fornøyd med å få tatt vår forskning innen dette feltet et stort skritt videre gjennom realiseringen av HydroBalance!

CEDREN får fornyet FME-kontrakt med Forskningsrådet
18. June 2013 Hovedstyret i Forskningsrådet har konkludert midtveisevalueringen av de åtte første FME-ene. Som et av tre sentre får CEDREN inngå kontrakt for en ny treårsperiode uten krav om tiltak som følge av evalueringen. 

Nyhetsarkiv

Archive