CEDREN nyheter

Australia ser mot norsk forskning
9. October 2017

Denne uka var en representant fra Hydro Tasmania på besøk hos CEDREN og HydroCen, for å lære om hvordan vannkraft kan brukes til balansekraft og fleksibilitet i energisystemet.

Nyhetsarkiv

Archive