CEDREN nyheter

Kartlegger med elfiskebåt
18. July 2011

Det kan bli aktuelt å bruke NINAs nye elfiskebåt for å kartlegge elvefiskeressurser i prosjekter tilknyttet CEDREN.

 

Nyhetsarkiv

Archive