CEDREN nyheter

CEDREN forskerar vitjar Sveits sitt største pumpekraftverk
26. May 2011

Implementering av vindkraft aukar etterspurnaden av fleksibel energiproduksjon i sentral Europa. Sveistiske vannkraftprodusentar reviderar difor sine eksisterande anlegg, og tre nye pumpekraftverk er p.t. under bygging. Kraftverket Nant de Drance vil med sin 628 MW installasjon representera det største sveitiske pumpekraftverket når det står ferdig i 2016.

CEDREN forskerar vitjar Sveits sitt største pumpekraftverk
26. May 2011

Implementering av vindkraft aukar etterspurnaden av fleksibel energiproduksjon i sentral Europa. Sveistiske vannkraftprodusentar reviderar difor sine eksisterande anlegg, og tre nye pumpekraftverk er p.t. under bygging. Kraftverket Nant de Drance vil med sin 628 MW installasjon representera det største sveitiske pumpekraftverket når det står ferdig i 2016.

Ånund Killingtveit at SFFE lunch seminar: IPCC Special report on renewable energy sources
20. May 2011

The Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (SRREN) was released by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) on May 9th this year. Ånund Killingtveit, CEDREN Vice Director and professor at NTNU’s Department of Hydraulic and Environmental Engineering, has contributed to this report as one of the lead authors and will give an overview over its key findings.
 

Ny møteplass for fugleforskere
18. May 2011

Internasjonale toppforskere på vindkraft og dyreliv fikk en etterlengtet møteplass på BirdWind-konferansen. Neste gang bør også industri og forvaltning engasjeres i større grad.

Wind energy and wildlife impacts conference
4. May 2011

The international Conference on Wind Energy and Wildlife impacts takes place in Trondheim 2-5 May. Nearly 300 persons from more than 30 countries participate, among them the world leading researchers on this field. – A common goal of more environment friendly wind power unites us, conference chairman Kjetil Bevanger says.

Nyhetsarkiv

Archive