CEDREN nyheter

Nytt fra CEDREN
12. December 2011

CEDRENs siste nyhetsbrev rapporterer fra møte i senterets viktige referansegruppe. Tema var samfunnsaksept for store energiprosjekter. Referansegruppa var for anledningen utvidet med innledere fra Kvinesdal kommune, Bellona, Statnett, Statkraft og Statens vegvesen.

Les i tillegg om fasilitetene på Vassdragslaboratoriet, elg og fugl i kraftgater og bærekraftig vannkraftutvikling i Afrika.

Mulig å gjøre norsk vannkraft til batteri for Europa
5. December 2011 Teknisk er det fullt mulig å bruke norske vannkraftmagasin til godt betalt krafteksport når Europas vindmøller står – og så pumpe vann tilbake i reservoaret på grønt og billig vis.
Kraftledninger og fugl
2. December 2011

OPTIPOLs brukermøte i november dreide seg for en stor del om hubro og hønsefugl, og dødeligheten i møte med kraftledningene.

 

Redder hubro fra å bli grillet
25. November 2011 CEDREN-forskere er i ferd med å løse en miljømessig uheldig sak for nettselskapene. Samtidig kan de fjerne en av årsakene til strømutfall.
Bonn Convention - CEDREN side event: mitigating birds electrocution
23. November 2011 State Secretary Heidi Sørensen leads the CEDREN side event at the 10th Conference of the Parties to the Bonn Convention in Bergen 24 Nov 2011.

Nyhetsarkiv

Archive