CEDREN nyheter

CEDREN på NRK nett-TV
25. October 2011 Schrødingers Katt fulgte forskere i EnviPEAK på feltarbeid i Surna i august hvor det ble testet ut ny metodikk for innmåling og analyse av bunnforholdene i elver.
CEDREN at youtube
20. October 2011 The talks from the Technoport-CEDREN event "Renewable Energy Respecting Nature" is now streamable at youtube and Technoports web site.
Vannkrafttunnelene får kjørt seg
20. October 2011 Når kraftverkene skal levere mer balansekraft, må de stoppes og startes oftere enn de var bygd for. Det kan skape problemer i tunnelene som fører vannet til turbinene. Et CEDREN-prosjekt skal forutsi hva som skjer.
Forsker på elvemusling og vannkraft
18. October 2011 Norske elver er blant de siste i Europa med levedyktige stammer av elvemuslinger. Arten er viktig for økosystemene og vannkvaliteten i vassdragene, derfor må vi vite hvordan de blir påvirket av vassdragsregulering
Stort potensial for balansekraftverk
10. October 2011 En kraftig økning i norsk balansekraft kan gjennomføres uten bruk av nye magasiner og trolig med små miljøvirkninger. Sør-Norge ligger vel til rette for å bli Europas grønne batteri viser en innledende studie i CEDREN.

Nyhetsarkiv

Archive