CEDREN nyheter

Miljødesign på tre minutter
31. October 2016

Miljødesign er en metode for å forbedre forholdene for fisk og annet dyreliv i elven samtidig som tapet i kraftproduksjon blir så lite som mulig. Vi har laget en film som oppsummerer miljødesign på tre minutter.

CEDREN avslutningsseminar
26. October 2016

Avslutningsseminaret 25-26 oktober oppsummerte åtte års forskning i CEDREN innen teknologi, miljø og samfunnsfag knyttet til vannkraft, vindkraft og overføringslinjer. Med det markerte vi at CEDRENs periode som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) går mot slutten. Last ned presentasjonene fra seminaret.

Nyhetsarkiv

Archive