CEDREN nyheter

Balansekraft og energilagring

Published on: 16. June 2014

Energilagring, balansekraft og sammenligning av ulike fornybare energikilder er blant temaene CEDREN-forskere presenterer på Renewable Energy Conference 2014 (RERC 2014) som pågår i Oslo 16.-18. juni.


Balansekraft og energilagring
Storvassdammen og den kunstige innsjøen Blåsjø. Foto: Martin NH / Wikimedia commons (CC BY-SA 3.0)
Klimaendringer og behovet for en overgang til et mindre karbonintensivt energisystem har ført til en massiv utvikling av fornybare energiprosjekter verden over de siste årene. Med dette følger også miljøutfordringer. Ulike teknologier medfører forskjellige utfordringer, og graden av miljøpåvirkning kan til og med variere mellom prosjekter som bruker lignende teknologi. Med utsikter til enda raskere utvikling av fornybar energi i årene framover, blir det sentralt å finne en god kombinasjon av teknologier som gir nok strøm med minst mulig negativ påvirkning på naturen. Men hvordan kan en best sammenligne miljøpåvirkningen fra vannkraft og vindkraft? Mellom vindmøller til havs og til lands? Dette er bakteppet for presentasjonen som CEDREN-forsker Tor Haakon Bakken holder under RERC i ettermiddag. Han tar for seg forskjellige tilnærminger til hvordan man kan sammenligne de ulike fornybare teknologier.

Storskala energilagring og balansekraft fra norsk vannkraft

I morgen, tirsdag 17.juni, deltar flere CEDREN-tilknyttede forskere. Julian Sauterlaute skal holde flere innlegg, og blant annet snakke om utviklingsscenarioer for storskala energilagring og balansekraft fra norsk vannkraft. Andelen fornybar energi i Europa øker, og økende mengder med variable energikilder som vind og solenergi innlemmes i energisystemet. Med det vokser behovet for energilagring, og vannkraft muliggjør effektiv og fornybar energilagring. CEDRENs HydroBalance-prosjekt analyserer behovet for balansekraft og energilagring og vurderer forretningsmodeller og markedsmekanismer.  Samtidig undersøker prosjektet miljøkonsekvenser av nye vannføringsregimer, behovet for et regulatorisk rammeverk og graden av aksept blant folk. Funnene fra prosjektet skal danne grunnlaget for et veikart for utvikling av storskala energilagring og balansekraft fra norsk vannkraft. Første steg i denne prosessen var å lage scenarioer for Norges framtidige rolle i det europeiske kraftsystemet. For å få input til scenarioene holdt forskerne en workshop med ulike interessenter. Sauterlaute vil i sin presentasjon fortelle om resultatene fra workshopen og den videre prosessen framover.

Energilagring ved bruk av pumpekraftverk

Peggy Zinke presenterer like etterpå utvikling og bruk av et verktøy for kartlegging av energilagringspotensiale ved bruk av pumpekraftverk i Norge. Hun har undersøkt eksisterende reservoarer og dammer, og resultatene viser at særlig reservoarene i fjellområder i Sør-Norge har stort potensiale for pumpekraftverk, men at det flere steder er miljørestriksjoner.


Se hele programmet.


 

Print

Nyhetsarkiv

Archive