CEDREN nyheter

Forskningsnytt om balansekraft

Published on: 19. September 2016

Prosjektet HydroBalance adresserer noen nøkkelutfordringer for utviklingen av storskala balansekraft og energilagring fra norsk vannkraft. Last ned presentasjonene fra årets brukermøte for siste nytt fra prosjektet.

Forskningsnytt om balansekraft
Foto: Antti Eloranta

Møtet ble arrangert i Trondheim 13 - 14 september.

Europeiske land er i ferd med å øke andelen av fornybar energiproduksjon gjennom vekst av elektrisitetsproduksjon fra sol- og vindkraft. Disse variable energikildene skaper økt behov for å balansere forbruk og produksjon.

Vannkraftanlegg kan lagre energi ved å lagre vann i reservoarer og fleksibel drift, men det er også mulig å lagre energi for elektrisitetsproduksjon på et senere tidspunkt ved å pumpe vann fra et lavereliggende magasin til ett høyere opp.

Norske vannkraftmagasiner har betydelig lagringskapasitet, og det er stor interesse i Norges evne til å balansere etterspørsel og produksjon på ulike tidsskalaer på det europeiske kraftmarkedet.

Prosjektet HydroBalance adresserer noen nøkkelutfordringer for utviklingen av storskala balansekraft og energilagring fra norsk vannkraft.

HydroBalance skal:

  • Tegne et bilde av mulig framtidig bruk av fleksibel vannkraft og energilagring fra vannkraft fram mot 2050.
  • Vurdere behovet for fleksibilitet og lagring fra norsk vannkraft
  • Undersøke hvordan balansekraft fra vannkraft kan komme inn på markedet, og vurdere de økonomiske mulighetene
  • Undersøke miljøpåvirkningen av nye driftsregimer i magasiner, og hvordan en kan redusere disse.
  • Analysere endringer i form av regulatorisk rammeverk, politikk, offentlig aksept og økonomiske forhold
  • Oppsummere resultatene fra prosjektet i et veikart for storskala energibalansering og – lagring fra norsk vannkraft

Gå til prosjektsiden til HydroBalance

Print

Nyhetsarkiv

Archive