CEDREN nyheter

CEDREN i Etiopia

Published on: 19. November 2014

Her kommer et bilderikt reisebrev fra CEDREN-forskere som er medarrangører på en workshop om bærekraftige vannkraftmagasiner i Addis Abeba. I går besøkte de et flerbruksanlegg med et noe annerledes dyreliv enn vi er vant til i Norge:

CEDREN i Etiopia
Den norske delegasjonen på dam Koka sammen med kraftverksjefen. Fra venstre: Kiflom Belete, Tor Haakon Bakken, kraftverkssjefen, Carole Rosenlund og Ånund Killingtveit.

Tekst og bilder: Ånund Killingtveit

En workshop med tittelen "Sustainable Hydropower Reservoirs - Challenges and opportunities" går av stabelen i Addis Ababa i dagene 17-19 November. Den arrangeres i samarbeid mellom NTNU, AAiT, CEDREN, ICH og NORAD, og gjennomføres ved at forskere og brukere fra mange institusjoner i Etiopia møtes med forskere fra Norge for faglige presentasjoner og diskusjoner. Fra norsk side deltar Kiflom Belete (NTNU), Tor Haakon Bakken og Ånund Killingtveit (CEDREN/NTNU) og Carole Rosenlund (ICH). Vår hovedkontakt mot Addis Ababa Institute of Technology (AAiT) var Dekanus Bikela. ICH og AAiT har hatt teknisk ansvar for organisering av workshopen, mens NTNU/CEDREN i samarbeide med AAiT har utformet det faglige programmet. Til sammen var det ca 20 deltakere fra etiopisk side, hovedsaklig fra AAiT og et par andre universitetet, og også noen fra ministerier og kraftselskaper.
 
Følgerende hovedtema blir tatt opp under seminaret:
 

 • Optimalisering av magasiner under bygging og drift
 • Klimaendringer og virkning på magasiner og vannkraft
 • Vannforbruk ved vannkraftproduksjon - "Water footprint"
 • Sedimentasjon i magasiner, prosesser, virkninger og tiltak
 • Utslipp av drivhusgasser fra magasiner
 • Prognoser av tilsig for drift av magasiner
 • Damsikkerhet
 • Fysiske og numeriske modeller og bruk av laboratoriestudier

 
Under hvert tema gjennomføres først en presentasjon fra Norsk og Etiopisk side, der temaet belyses, deretter blir det diskusjon for å finne felles interesser og tenke gjennom mulige prosjekter og tema for samarbeide framover.

Carole, Ånund og en potensiell PhD kandidat innen Dam Safety. Foto.

Carole, Ånund og Nigatu Netsanet, en potensiell PhD kandidat innen Dam Safety.
 
Tirsdag 18 var satt av til befaring til det eldste og ett av de viktigste magasiner i Etiopia, Koka-magasinet som ligger sør for Addis Ababa. På befaringen deltok alle de norske deltakerne og en stor del av de etiopiske.

Koka-dammen. Foto.

Koka-dammen.

Bildene som er tatt viser kraftstasjonen og dammen, som begge var bygget fra 1957-1960. Flere interessante momenter ble notert under befaringen:

 • Anlegget ble prosjektert av Norconsult og sies å være det førte internasjonale vannkraftprosjektet i Norge
 • Det ble bygget av Italienske enteprenørselskap, og sier å være en kompensasjon for de skadene Italia påførte Etiopia under okkupasjon og krig
 • Det er et Multi-purpose anlegg, som kombinerer vannkraft og irrigasjon, et godt fiske i sjøen og et populært turist/utfartsområde for Addis Ababa
 • Det styres i dag fullstendig etter behov for vanning i de store plantasjene som ligger nedenfor, i Awash-dalen
 • Til tross for høy alder, snart 60 år, var anlegget i imponerende god teknisk stand, og driftsjefen kunne ikke fullrose kvaliteten på maskiner og vannveier.
 • Det er økende problemer med sedimentasjon i magasinet, noe som også truer med å blokkere bunnluker
 • Vi registrerte også store mengder vannhyasinter noe bildene viser. Det var uklart om det skaper problemer

Reisebrevet fortsetter under bildene.

Vannhyasinter. Foto.

Store mengder vannhyasinter ved dammen.

Wildlife ved utløpet av kraftverket. Trolig en "Monitor-Lizard", vi brydde oss ikke om å gå helt innpå for å få en sikker identifikasjon!


Det er interessant at det like i nærheten bygges opp et stort nytt vindkraftanlegg, Adama I og II med en samlet kapasitet på litt over 200 MW fra 136 turbiner. Her kan en se for seg interessante samordningsgevinster med vind+vann, også med et varmekraftverk som fyres med avfall fra sukkerproduksjon (som får irrigasjonsvann fra Koka reservoiret).

Vindturbiner som tilhører vindfarm Adema-II. Foto.

Vindturbiner som tilhører vindfarm Adema-II (under bygging).
 
Under seminaret deltok også en representant fra den norske ambassaden i Addis Abeba, og det ble tid til en felles middag om kvelden med nyttige diskusjoner om norsk policy i Ethiopia framover


Ambassaden uttrykte stor interesse og velvilje til vårt initiativ, og vi lovet å sende over resultatet fra avsluttende diskusjon. Det er absolutt en mulighet å få til framtidige prosjekter, kanskje særlig innenfor damsikkerhet og sedimentasjon i magasiner.

Krokodille på svøm. Foto.

Ikke en kvist, men ei krokodille som vi skremte opp ved inntaket.
 
 

Print

Nyhetsarkiv

Archive