CEDREN nyheter

CEDREN Nyhetsbrev nr 3, 2013

Published on: 8. October 2013

Kraftbransjen må håndtere nye direktiver, elsertifikater og økende allmenn skepsis mot nye linje- og kraftprosjekter. Endrede rammebetingelser setter enda strengere krav til hvordan CEDREN skal bidra til å løse bransjens utfordringer.

CEDREN Nyhetsbrev nr 3, 2013

Les mer om dette og andre saker i CEDRENs nyhetsbrev

Print

Nyhetsarkiv

Archive